14 juli 2016

"The Zero Marginal Cost Society"

Foto: Youtube
Jeremy Rifkin med interessante perspektiver i forhold til hva som skjer når de marginale kostnadene, blant annet knyttet til energiproduksjon, og 3D-printing nærmer seg null. Han ser for seg hvordan vil kooperativer ("social commons") overta for tradisjonelle markedsmekanismer. Dersom flere deler på de ressursene vi har (som ved bildeleringer etc) vil behovet for å produsere flere nye produkter reduseres.

Kooperative ordninger skaper dermed ikke økonomisk vekst som kan måles i BNP,  de fjerner mange av mellomleddene, og krever at vi tenker annerledes omkring de systemene som regulerer markeder og samfunn.


Det er 500 år siden Thomas More skrev boken Utopia (De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia ble skrevet i1516), der han beskrev et rasjonelt organisert samfunn hvor all eiendom er felleseie, med få lover,  der alle innbyggerne bidrar i fellesskap til jordbruket, men slaver tar seg av rutinearbeidet. Bytt "slaver" med roboter og informasjonsteknologi.

Mat, vann og klimaendringer er de største hindringene mot det samfunnet Rifkin beskriver. Han mener imidlertid samfunnet relativt raskt vil kunne redusere avhengigheten av fossile brennstoff.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism