29 desember 2016

Hvilke fordeler har selvkjørende biler?


I en litt merkelig artikkel på Tu.no svarer forskningsleder Rune Elvik ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) på spørsmål om førerløse biler. Det mest sentrale spørsmålet, "Hvilke fordeler har selvkjørende biler?" bevares som følger

– Den viktigste er at de ikke vil begå mange feil menneskelige førere gjør og ikke velge atferd som medfører høy ulykkesrisiko, som grove fartsovertredelser og promillekjøring. I en undersøkelse TØI gjorde for Statens vegvesen i 2015 om hvor mye man kan redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken gjorde vi en enkel beregning der vi gikk ut fra at førerløse biler ville overholde alle trafikkregler. I tidligere undersøkelser har vi beregnet hvor mye brudd på trafikkreglene bidrar med til antall drepte og skadde i trafikken.

– Vi kom til at om førerløse biler overholder 15 konkrete trafikkregler der vi vet noe om hvilken risiko brudd på dem medfører, vil de bli innblandet i ca. 50 % færre dødsulykker og 30 % færre personskadeulykker enn biler med fører.

En samfunnsmessig besparelse av dimensjoner, bør kunne blir bedre anvendt tid når vi kan få biler som kjører jevnt og behagelig samtidig som vi kan benytte tiden til noe annet.


Elvik har ellers en del utsagn som virker litt pussige, men det kan jo hende det er journalisten som har kuttet og omformulert litt i overkant mye.

Bildene over viser Mercedes-Benz F 015 Luxury in Motion. Vi tar oss tid til et par videoer av den farkosten:Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism