15 april 2017

Fremskriving av vekst må ikke få diktere byutviklingen

Ifølge prognosene skal Oslo vokse kraftig de neste årene, men veksten må avveies mot andre hensyn, skriver Andreas Slettholm. Han skriver at det ikke er tvingende nødvendig å nedprioritere kvalitet selv om byen trenger flere boliger.

Slettholm referer tidligere rektor ved Arkitekthøgskolen, Karl Otto Ellefsen, som snakker om det han kaller «hypen om Oslos ekstreme vekst». Fakta er så mangt: Veksten i innbyggertallet var i fjor den laveste siden 2005, og i siste kvartal i fjor sto befolkningsutviklingen i Oslo nesten helt stille. Nabokommuner har fått fart på utbyggingsplanene, og norsk økonomi er ikke like glohet som før, hvilket påvirker innvandringstallene.

Ellefsen mener at kommunen i denne situasjonen gambler ved å sette i gang storstilt transformasjon på altfor mange steder samtidig. Kommer økonomiske nedgangstider eller boligprisfall, risikerer byen å stå igjen med halvutviklede områder uten gode urbane kvaliteter.

Det er flere grunner til å være bekymret. Den foreslåtte forskriften, TEK17, åpner for en tydelig senkning av kvalitetskravene. Krav til dagslys og utsyn fra soverom reduseres, og det mer generelle kravet om at byggene må være tilpasset omgivelsene fjernes. Regjeringen har også gitt Oslo en generell dispensasjon til å bygge langs trafikkerte veier og andre områder som i utgangspunktet er så støybelastede at ingen bør bo der.

Kanskje trenger ikke Oslo noen nyskapt arkitekturpolitikk. Kanskje holder det lenge å stå fast på prinsipper om god tilpasning til omgivelsene, litt dagslys og utsyn og skjerming fra støy også når fremtidens Oslo-borgere skal gis husly.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism