24 august 2017

Boligbygging i motfase med befolkningsveksten

Illustrasjon: GDJ
Statistisk sentralbyrå har lagt frem tall for befollkningsvekst for andre kvartal, der de kan slå fast en fortsatt lav befolkningsvekst i Norge. I Oslo har det vært høyt fødselsoverskudd, men stor utflytting kar ført til at befolkningsveksten i hovedstaden økte minimalt.

– Tallene viser at nettoinnflyttingen til Oslo, fra øvrige regioner, har vært neglisjerbar gjennom mange år, sier Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken, til Dagens Næringsliv.

Tallene har betydning for boligmarkedet, der hovedstaden fortsatt ligger på byggetoppen. I andre kvartal ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 2057 boliger i Oslo, ifølge SSB.

Hov mener at utbyggere skapte et inntrykk av «akutt boligmangel» i fjor, men at dette er nødt til å jevne seg ut.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism