09 august 2017

Etterspørselen etter olje vil dabbe av de neste ti årene

Jo høyere produksjonskostnader, desto tidligere kommer solnedgangen for olja.
Foto: Zukiman Mohamad
Energianalyselskapet Wood Mackenzie har kommet fram til at oljeindustrien får smake på stagnasjon fra 2025. Dette skyldes blant annet en forventet eksponentiell vekst i bruken av elbiler.

Wood Mackenzie forventer at solcellekostnadene vil synke med 60 prosent innen 2025, mens lagringskostnadene kan falle 80 prosent innen 2035. Kostnadene med vindkraft er ventet å falle 50 prosent innen 2035. Fallende produksjonspriser på batterier vil føre til at kjøpsprisen på elbilene kommer på linje med tradisjonelle biler.

Forutsatt en slik utvikling tror Wood Mackenzie elbiler vil utgjøre 21 prosent av den globale bilparken i 2035».

I Norge hadde nullutslippsbilene en markedsandel på 15,9 prosent blant personbilene i juli, opp fra 10,0 prosent i samme måned i fjor, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism