15 august 2017

Folk frykter robotene

Illustrasjon: geralt

For tyve år siden skapte tapte regjerende verdensmester i sjakk, Gary Kasparov, da jan spile mot IBMs datamaskin Deep Blue.

Siden den gang har maskinene for lengst blitt bedre enn menneskene. Sjakk er imidlertid et forholdsvis enkelt spill for en maskin å mestre. Det skulle nesten ta et tiår før boter klarte å mestre brettspillet Go. Kompleksiteten i disse spillene er igjen bare småtterier sammenlignet med dataspillet Defense of the Ancients (DotA) (se video nederst i saken) .

Dette gir en viss bakgrunn for Årets arbeidslivsbarometer, som forteller oss at til sammen 39 prosent av de spurte sier de tror roboter kan ta over hele eller deler av jobben deres. 57 prosent sier de ikke ser for seg at deres nåværende arbeidsoppgaver kan utføres av en maskin. Til sammenlikning var tilsvarende tall i fjor 68 prosent.

– Bevisstheten og refleksjonsnivået rundt dette øker. Arbeidslivet er selvsagt i endring, men det er ikke sånn at robotene kommer og snur opp ned på arbeidslivet over natta. Det norske arbeidslivet har vært preget av automatisering gjennom mange tiår. Men det er noen nye dimensjoner ved dette nå fordi flere yrkesgrupper berøres, sier Arild Henrik Steen fra Arbeidsforsknningsinstituttet, som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra YS.

– For de fleste vil digitale hjelpemidler og automatiserte prosesser føre til at de kan frigjøre arbeidstid til andre oppgaver: I helsevesenet vil bedre digitale systemer og roboter frigjøre tid til mer og bedre omsorg for pasientene. I NAV vil de ansatte får bedre tid til å følge opp brukerne. Private tjenesteytende næringer kan gi oss bedre tilbud og bedre service, sier YS-leder Jorunn Berland. Hun mener tallene viser at norske arbeidstakere nå merker at digitaliseringen og automatiseringen er på full fart inn i det norske arbeidslivet.

Av de spurte svarer 32 prosent at de tror roboter kan gjøre litt av deres arbeid som de gjør i dag. Fem prosent tror robotene kan gjøre halve jobben, mens to prosent tror robotene kan gjøre mesteparten av jobben. Steen ved AFI tror det først og fremst skyldes at folk er blitt mer bevisste, ikke at utviklingen har skutt voldsomt fart det siste året.Kilde; Siste.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism