07 oktober 2017

Nasjonalt sykkelregnskap 2016

«Nasjonalt sykkelregnskap 2016» viser at nordmenn bruker sykkel langt mindre i dag, sammenlignet med for 25 år siden.  I 1992 utgjorde andelen sykkelreiser 6,5 prosent, men det i dag ligger ned mot 4,5 prosent. Mest urovekkende er at andelen for aldersgruppen 18–24 år har  sunket jevnt og trutt siden 1998. Dette faller slik sett sammen med en generell trend i samfunnet: vi beveger oss mindre og blir feitere. Det peker igjen på et annet faktum: mer bruk av sykkel er godt for folkehelsa. Å få pulsen litt op per par ganger daglig gjør en forskjell, noe en ikke oppnår ved å gå i vanlig fart.

Det er kanskje ikke så rart dette. Samfunnet har blitt travlere på 25 år, og samtidig når en ikke målene med å bygge ut infrastruktur for sykkel. De mange små stoppene er en tidstyv, særlig for syklister, og er en medvirkende årsak til at mange ser seg om etter andre transportmidler. At de fleste har godt med penger som kan brukes på transport er en annen sak.

Går en tilbake til «Norsk vegplan 2» fra 1974 het det at alle norske byer med over 5000 innbyggere skulle ha sammenhengende sykkelveinett innen 1985. Ingen norske byer har klart å nå dette målet. Ansvarlig for Sykkelregnskapet i Veivesenet, Torstein Bremset sier rundt 60 prosent av stedene som inngår i en ny undersøkelse har bygget ut mindre enn halvparten av det planlagte hovedsykkelveinettet.

Det er imidlertid lyspunkter. Liv Jorun Andenes, fra Sykkelprosjektet i Oslo kommune, peker på at 1.746.206 sykler passerte Oslos åtte passeringspunkter i fjor. Det taller ble dermed 18 prosent høyere enn antallet passeringer i 2015.

– Men det er vekst i Oslo-trafikken også totalt sett, så det er vanskelig å si om andelen av reiser med sykkel øker. Men det er ikke urealistisk å tro at det skjer, sier Andenes til Aftenposten.

Utviklingen kommer ikke av seg selv. Men du ser at tallene går opp i byer og tettsteder som satser på sykkel. Etter at det virkelig ble trappet opp i Oslo ser vi resultater, sier Andenes.

 

I ny Nasjonal transportplan, som går frem til 2029, er målet på landsbasis satt til åtte prosent. Det krever at sentrale byområder kommer opp på hele 20 prosent. Når vi samtidig ser at tallene for Bergen er 3%, så skjønner vi at det er en lang vei å gå.

– For å sikre et mer sammenhengende sykkelveinett i sentrum av byene kan en god strategi fremover være å bygge innenfra og utover, slik Oslo nå gjør, sier Torstein Bremset  hos Veivesenet.


Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism