17 oktober 2017

Peker Statoil i retning av økt satsing på fornybar

Skal et selskap lykkes over tid, må det endre seg minst like fort som omgivelsene. Statoil er ikke noe unntak, skriver Statoil-leder Eldar Sætre. Han peker på tre områder er sentrale:

  • Statoil vil produsere olje og gass verden trenger på en konkurransedyktig måte og med stadig lavere klimagassutslipp.
  • Statoil vil vokse betydelig innenfor fornybar energi med en ambisjon om å investere rundt 100 milliarder de neste årene.
  • Statoil vil aktivt bruke stresstesting av vår virksomhet for å sikre at vi er konkurransedyktige også i en lavkarbonfremtid.

Statoils strategi beskriver en videreutvikling fra et fokusert olje- og gasselskap til et bredt energiselskap. Vi er godt i gang, og i større endring enn kanskje noen gang før. Det er nødvendig, det er ikke forbigående, og endringstakten vil øke. De globale energimarkedene står foran store endringer. Statoil ser dette som en mulighet. Vi skal være en pådriver for viktige endringer verden trenger; mer klimaeffektiv olje- og gassproduksjon og sterk vekst i lønnsom fornybar energi.

Skal målene fra Parisavtalen nås, må etterspørselen ned og mye fossile ressurser forbli i bakken. Først og fremst kull, men også olje og gass. Stadig flere kjører elektriske biler, særlig i Norge, men også i andre land. Det er bra, men da må vi unngå at elektrisiteten produseres fra for eksempel kull. Elektrifisering av bilparken kan gå fort, mens det vil ta lengre tid å finne alternativer for økende tungtransport, skipsfart og flytrafikk.

I høst starter Statoil en park av flytende vindmøller utenfor Skottland. God mediedekning verden rundt skyldes at dette kan åpne muligheter der det i dag er for dypt for bunnfaste vindmøller. Igjen er vi faktisk verdensledende, teknologien kommer fra vår erfaring med flytende plattformer, og mange av leveransene fra norsk leverandørindustri. Nylig gjorde vi vår første investering i solenergi med Scatec Solar i Brasil. Et lite steg som vi håper gir grunnlag for et nytt vekstområde for Statoil.

Vår ambisjon er å investere i størrelsesorden 100 milliarder kroner i ny fornybar energi frem mot 2030. Skal vi lykkes i nye 50 år, må vi være en del av svaret på de store utfordringene verden står overfor. Derfor vil vi fortsette å omgjøre naturressurser til energi for mennesker og bærekraftig fremgang for samfunnet vi er en del av.

Kilde: Eldar Sætre - Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism