26 januar 2018

Kritisk til passivhus, isolerer med halm

Halmhus i Danmark. Foto: Peter Leth
I en lengre artikkel om et hus isolert med halm, begrunner arkitektfirmaet Gaia Arkitekter hvorfor de i mange år jobbet for at byggeforskriftene i Norge skal være åpne for alternative løsninger. De mener at det vil fremme nytenking og innovasjon særlig når det kommer til miljøfokuset.

Gaia Arkitekter  er kritiske til at det gradvis har skjedd en skjerping i retning passivhusstandarden, økt isolasjon, tettere hus, større vifter. De mener det heller bør fokuseres på robuste og holdbare løsninger som varer over tid. Og at materialbruken også må inn i miljøregnskapet.

Tape, byggeskum og fugemasse har erstattet tradisjonelle tettemetoder, men en vet lite om hvor lang levetiden er på de nye materialene. Med stadig mer plastprodukter i tette hus blir det enda viktigere at ventilasjonsanlegget fungerer optimalt.

– Mye tyder på at det ikke kan oppnås et trygt og godt inneklima hvis hus bygges med nye byggematerialer som avgasser. Det finnes mange studier som viser økt forekomst av astma og allergi. Selv i næringsbygg som drives profesjonelt er det en utfordring å få til vifter som fungerer godt nok, mener sivilarkitekt Rolf Jacobsen.

Alternative løsninger, som halmhus, passer ikke inn i den industrielle tenkningen som fullstendig dominerer byggenæringen. Forskningen er i stor grad styrt av industrien interesser, hevder Jacobsen.

– På et punkt skjedde det en endring i våre tradisjonelle byggemåter, plasten ble introdusert, så kom kravene til energi effektivitet – og vi pøste på med mer av samme type materialer.

Jacobsen mener det er helt feil vei å gå og etterlyser de sunne, gode, miljøvennlige materialene.

– I andre land skjer endringene raskere enn her hjemme. Det svenske passivhusforumet er alt lagt ned, i Danmark har de unngått å trekke passivhus-tenkingen inn i byggeforskriftene. Vanlige folk skjønner dette. Når de får presentert sunne materialer og naturlig ventilasjon er det få som er interessert i pottetette hus. Folk forstår, praktiske fagfolk forstår. Dessverre har de store aktørene fått dominere i media.
I denne videoen får vi forklart hvordan halmveggen ikke bare isolerer bra. Når den blir satt under press komprimeres veggen og blir svært stabil:
Kilde: Sunnmørsposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism