11 januar 2018

Norge må ta grep innen havvind

Politikerne har vinglet frem og tilbake, noe som har ført til at Norge har tapt terreng til blant andre Danmark. Nå blir det forhåpentligvis mer fart i sakene: I statsbudsjettet for 2018 skal komme mer støtte fra Enova slik at et fullskala pilotanlegg kan realiseres. Det er imidlertid usikkert hvor det skal ligge og når det skal etableres.

– Nå ser vi at havvind er i ferd med å bli billig nok til å kunne satse på, sier stortingspolitiker Liv Kari Eskeland (H) har vært en av pådriverne for demoparken. 

Eskeland sier at grunnen til at den politiske behandlingen har tatt tid er at man ikke har sett en tydelig økonomisk gevinst i havvind.

– Flytende havvind er fortsatt dyrere enn bunnfast, men en slik demopark kan være med på å gjøre flytende langt mer aktuelt. Selv om Danmark, Tyskland, England og Nederland har vært tidlig ute, har de i hovedsak bygd ut bunnfast havvind. Vi skal satse på flytende havvind, som innebærer langt mer komplekse kontruksjoner. Her kan Norge virkelig hevde seg, sier Elin A. Isaksen i Statoil.

Norwegian Energy Partners har beregnet det europeiske havvind-markedet til cirka 250 milliarder kroner i året de neste 5-10 årene.

Norwea, sammen med Rederiforbundet og Norsk Industri ønsker et statlig mål om at leverandørindustrien i Norge skal ta 10 prosent av det globale havvindmarkedet innen 2030. I rapporten Havvind – Et nytt norsk industrieventyr regner de dette for «både realistisk og ambisiøst».

Foto: Statoil

Kilde: Sysla

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism