17 februar 2018

Selvbyggerprosjektet på Svartlamon

Arkitekt Trygve Ohren og selvbygger og billedkunstner Per Kristian Nygård presenterer selvbyggerprosjektet på Svartlamon.

Svartlamon eksperimentboliger befinner seg i et det urbane eksperimentområdet Svartlamon i Trondheim. Her bygger fem familier sine egne hus fra grunnen med begrenset budsjett og fokus på gjenbruk og klimavennlige materialer. Prosjektet er utviklet av og gjennomføres i samarbeid med Nøysom Arkitekter i Trondheim.

Ohren og Nygård vil presentere prosjektet og dele erfaringer og tanker knyttet til arbeidet. Sentrale spørsmål er blant annet knyttet til hvordan man kan skape og gjennomføre prosjekter med flat struktur, og hvordan byer kan legge til rette for selvstyrte initiativer. I et svært presset boligmarked trenger vi eksempler som viser at det er mulig å gjøre ting annerledes. Viktig er også spørsmål knyttet til arkitektens rolle, faktisk eierskap og boligen som forbruksvare.

Presentasjonen Selvbyggerprosjektet på Svartlamon er den tredje i en rekke arrangementer hvor Hordaland kunstsenter setter fokus på deltakelse i by- og samfunnsutvikling.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism