26 mars 2018

Slår alarm om biologisk mangfold

Foto: NASA/Apollo 17 Harrison Schmitt eller Ron Evans
Menneskelig påvirkning på jordens ressurser er så omfattende at den truer det biologiske mangfoldet, og dermed verdensøkonomien, matvaresikkerhet, vannforsyning og menneskenes levebrød, velvære og livskvalitet verden over, ifølge den ferske rapporten fra IPBES ( the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). Nesten 130 land står bak rapporten.

Ekspertene bak rapporten advarer blant annet om at fiskebestandene i Stillehavet utenfor Asia og østre del av Det indiske hav vil være utfisket innen 30 år. Innen utgangen av dette århundret vil halvparten av Afrikas fugler og pattedyr være utryddet. Heller ikke i Europa er det gode nyheter å melde. Europa og Sentral-Asia bruker nå mer fornybare naturressurser enn regionen produserer.

– Artsmangfoldet er ekstremt viktig for menneskeheten. Det biologiske mangfoldet er det som holder planeten i live og er kilden til nåtiden og fremtiden, sier Erik Solheim, direktør i FNs miljøprogram, ifølge EurekAlert.

Ekspertene sier ifølge The Guardian at utviklingen er like farlig som klimaendringene, og at det biologiske mangfoldet på jorden rett og slett vil kollapse om menneskene fortsetter slik vi har gjort til nå.

– Biologisk mangfold er selve grunnlaget for både maten vår, rent vann og energi. De er rett i hjertet ikke bare av vår overlevelse, men av våre kulturer, identiteter og livsnytelse. De beste tilgjengelige bevis, samlet av verdens ledende eksperter, viser oss nå en entydig konklusjon: Vi må handle for å stoppe, og reversere, den ikke bærekraftige utnyttelsen av naturen - eller risikere ikke bare fremtiden vi ønsker, men til og med de livene vi for øyeblikket lever. Heldigvis, vet vi også hvordan vi skal beskytte og delvis gjenopprette våre vitale naturressurser, sier styreleder sir Robert Watson i IPBES.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism