12 mars 2018

Spår tøffe tider for boligbyggere

Veidekkes konjunkturrapport spår selskapet en tøffere periode for den skandinaviske bygg- og anleggsbransjen fremover på grunn av nedgangen i leilighetsmarkedet, men ser muligheter i anlegg og i andre byggsegmenter.

Veidekke har nedjustert prognosen for det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet til 5 % i 2018 og til -2 % i 2019 siden forrige konjunkturrapport. 

– Som omtalt i vår Q4-fremleggelse vil nedgangen hos eiendomsutviklerne som følge av lavere salg av leiligheter, etter hvert forplante seg til entreprenørleddet, og selv om pilene peker oppover i andre segmenter, er denne oppgangen ikke tilstrekkelig til å kompensere fallet, forklarer Kristoffer Eide Hoen, direktør for analyse i Veidekke ASA. Han mener nedgangen i bolig­sektoren kan bli utfordrende for selskaper som har bundet opp kapital eller organisasjon ut fra markedssituasjonen da markedet var på topp i 2016.

For bygg- og anleggsbransjen som helhet, ser Veidekke derimot ingen grunn til å over­dramatisere. Prognosene for 2018 og 2019 peker heller på flere positive trekk for næringen sett under ett:
  • Markedssituasjonen for andre bygg og for anlegg er fremdeles lovende, og det samlede bygg- og anleggsmarkedet ventes å fortsatt ligge på et høyt nivå i 2019.
  • Mindre aktivitet i boligmarkedet i og omkring Oslo og Stockholm vil avdempe kapasitets­­utfordringene, som ellers kunne ha presset kostnader videre opp og kvalitet i leveransene ned.
  • Både internasjonale og til dels også nasjonale konjunkturer ser bedre enn på lenge, og det vil bidra til at bunnen i boligmarkedet passeres raskere.
  • Klimaendring og ekstremvær, utbygging av fornybar energi og strammere miljøkrav til bygg og anlegg åpner nye markedsmuligheter i den grønne delen av bygg- og anleggssektoren.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism