09 april 2018

Grønn omstilling kan komme raskt

Foto: Kenueone
– I dag hadde verden stoppet opp om vi ikke hadde hatt olje, men det er ikke gitt i fremtiden at utlandet vil kjøpe olje av Norge, sa Thina Salvedt i et foredrag om grønn omstilling under et Tekna-arrangement sist uke. Betegnende nok har Salvedt selv skiftet jobb i Nordea Markets: fra oljeanalytiker til å bli analytiker innen bærekraft og grønn energi.

Saltvedt minnet om at i dag utgjør transport 50 prosent av verdens samlede oljeforbruk, og at det her skjer en rask teknologiutvikling. Den skjer ikke nødvendigvis jevnt og trutt, men kan brått få viktige gjennombrudd. Dette er noe av bakgrunnen for at investorer blir stadig mer opptatt av klimarisiko.

– Forbrukere har også makt. Hva dere som privatpersoner investerer penger i kan bety mye mer enn søppelsortering for miljøet, sa Saltvedt.

Kilde: Tekna Magasinet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism