26 april 2018

Stortinget har brukt milliarder nesten uten å få utslippskutt

Dersom engangsavgiftene hadde vært holdt på 2008-nivå, ville staten hatt 11,2 milliarder mer i inntekt i fjor. Tre av disse milliardene kommer fra elbilpolitikken. Det øvrige inntektsbortfallet på 8,2 milliarder kommer som følge av redusert gjennomsnittlig avgift på fossile biler, viser ferske utregninger konsulentselskapet Cowi har gjort for Zero.

Zero-leder Marius Holm mener Stortinget har brukt milliarder nesten uten å få utslippskutt, samtidig som elbiler er blitt mindre konkurransedyktige sammenlignet med fossile biler.

– Avgiftene er i dag satt ut fra målet om å få utslippene ned på 85 gram per bil – målt etter en målemetode som vi nå vet gir store feil. Det er på tide at vi innretter avgiftene for å nå nullutslippsmålet, sier Holm, som hevder at målet om en rask utfasing av fossildrevne biler er avhengig av at forskjellen i pris opprettholdes og gjøres enda større.

Under en politisk debatt i etterkant av fremleggingen av beregningen, reagerer KrFs Kjell Ingolf Ropstad som sitter i finanskomiteen på Stortinget på disse tallene.

– Hvis noen hadde sagt til meg for ti år siden at her har du åtte milliarder til forhandlinger i budsjettet. Hva vil du bruke de åtte milliardene på? Jeg hadde i hvert fall ikke brukt åtte milliarder på billigere biler uten å få en effekt på utslipp. Vi er faktisk langt på vei blitt lurt som politikere, som har lagt til rette for at man kan kjøpe biler som slipper ut mindre, det motsatte har skjedd, sier Ropstad.

I regjeringserklæringen er det satt et mål om at nybilsalget i Norge skal være utslippsfritt i 2025.

– Neste års statsbudsjett er regjeringens første mulighet til å vise at de mener alvor med elbilpolitikken. Avstanden i pris mellom elbiler og utslippsbiler må opprettholdes og helst økes, for at 2025-målet om utfasing av fossilbilsalget skal være gjennomførbart i det tempoet som er nødvendig, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Zero foreslår at regjeringen neste år senker innslagspunktene for CO2-avgiften, reduserer vektrabatten for ladbare hybrider og beholder avgiftsfordelene for elbiler.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism