02 mai 2018

Arbeidsfolk i Norge er minst truet av roboter

Originalbilde: mohamed hassan
I 2013 kom en gruppe forskere fram til at 47 prosent av alle jobber i USA er svært utsatt for å bli borte, som et resultat av automatisering og robotisering. Bak resultatene lå det antagelser om hva maskiner vil bli i stand til og hva mennesker ikke behøves til. Nye studier anslår imidlertid at 9 prosent av arbeidsplassene i USA vil gå tapt.

Mye handler om at maskiner kan lære seg å utføre en rekke mer eller mindre rutinepregede jobber, men ifølge studien er kun 6 prosent av alle jobber i Norge er svært automatiserbare. Grunnen er at vi har mange arbeidsplasser som stiller krav om både kognitiv og sosial intelligens.

Mest utsatt for automatisering og robotisering er ansatte i industribedrifter, landbruk, matproduksjon og transport. Minst utsatt for automatisering er jobber som krever høyere utdanning og yrkesfaglig utdanning.

Jobber vil ikke bare forsvinne. Mange nye jobber vil også bli skapt, spesielt servicejobber.

Referanse:
Ljubica Nedelkoska og Glenda Quintini: «Automation, skills use and training»:

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism