07 mai 2018

For komplisert å søke om byggetillatelse

Forbrukerrådet har tidligere sett på at det er altfor vanskelig å sjekke om kommunene tar seg for mye betalt i gebyr når du skal søke om å bygge. Nå har vi sett nærmere på nettløsningen for å søke. Rapporten ble skrevet av konsulentfirmaet Knowit i mars, og består av en brukertest samt en faglig vurdering av løsningen.

Resultatet viser at nordmenn som har planer om å bygge for eksempel en ny garasje, eller et tilbygg, kan ha den tøffeste jobben foran PC-en. Løsningen for å søke om byggetillatelse er nemlig ikke for amatører, forteller Anne Kristin Vie, som er fagdirektør i Forbrukerrådet.

– En byggeprosess er krevende nok, men vår test viser at det er en stor utfordring før du i det hele tatt kan finne frem hammeren. Den viser nemlig at det er altfor komplisert bare å søke om byggetillatelse på nett.

Vie viser til at sidene er fulle av uforståelige faguttrykk. For eksempel forstod ingen av testbrukerne ord som planstatus og plantype. Halvparten skjønte ikke hva gnr. og bnr. betyr. Én uttalte at «dette er litt gresk for meg, jeg vet ikke forskjellen mellom søknad uten ansvarsrett, ett-trinns søknad og rammetillatelse». I tillegg er det ikke enkelt å forstå lovverket det blir vist til. En av testbrukerne kommenterte slik: «Informasjonen underveis er tørr og lite forbrukervennlig, vanskelig å skjønne ord og uttrykk. Mye henvisninger til lover og regler og så kommer du til kilometer med informasjon og da gir man opp.»

Knowit skriver i rapporten at sidene har svært dårlig lesbarhet, og at det faktisk er på kanten av lovverket. Testpanelet opplevde videre prosessen tungvinn og utfordrende, og halvparten av dem trodde ikke de ville greie å gjennomføre. De hadde én positiv ting å si om løsningen, og det var at den i det hele tatt var på nettet. En av tilbakemeldingene var: «Dette er til å få utslett av, jeg skjønner ingenting».

Forbrukerrådet håper Direktoratet for byggkvalitet, som er ansvarlig for løsningen, vil ta rapporten med seg i det videre arbeidet, så det blir enklere å søke om byggetillatelse. Fagdirektøren sier at det vil spare tid og frustrasjoner for den som bygger. I tillegg vil det sikre bedre at regler følges, og det er et gode også for naboer. Videre bør flere søknader på nett være mer effektivt og kostnadsbesparende, og dette er det mange kommuner som legger vekt på. Noen gir også rabatt når søknaden leveres på nett. Asker kommune gir for eksempel hele 25 prosent reduksjon i gebyret.

Kilde: Forbrukerrådet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism