14 juni 2018

EU gjør privat energiproduksjon mer tilgjengelig

Foto: Kenueone
Etter omfattende forhandlinger er det enighet om et nytt direktiv for fornybar energi i EU. Direktivet som skal gjelde i perioden fra 2020 til 2030 og målet er at EU sett under ett skal komme opp i en andel av fornybar energi på 32 prosent i 2030.

Direktivet slår fast at små aktører skal kunne produsere, forbruke, lagre og selge egenprodusert fornybar energi uten urimelige administrative pålegg og avgifter. Reglene kommer til å gjelde for anlegg opp til 25 kW.

Det varsles også betydelige endringer knyttet til transportsektoren i EU, som får et konkret mål for fornybar energi på 14 prosent 2030. I denne sammenhengen er et av de avgjørende punktene at palmeolje skal fases helt ut i 2030. Dette er en god nyhet gitt at det er et anerkjent faktum at klimapåvirkningen fra palmeolje er cirka tre ganger så høy som fra fossil diesel.

Kilde: Tu.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism