26 august 2018

Byggbransjen må tenke mer industrielt


Murstein var en gang en betydelig effektivisering av byggenmetodene. Kanskje får murstein en renessanse, eller hva er analogien til murstein i dag.
Bilde: Pixnio
Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har byggebransjen hatt et produktivitetsfall på 10 prosent siden 2000, mens privat sektor har hatt en produktivitetsvekst på 30 prosent. Dersom en også inkluderer byggevareindustrien og planleggere viser dette en svak positiv utvikling for bransjen som helhet.

– Det er ingen enkel metode for å måle samlet verdiskapning, men det er åpenbart at både rådgivende ingeniører og arkitekter er en del av den samlede verdikjeden. I dag bygger vi eksempelvis bedre bygg og veier enn tidligere og er mer bevisste på bærekraft og sikkerhet. Men vi har ikke utviklet og optimalisert gjennomføringsmodellene, og samarbeidet mellom aktørene er fortsatt en stor utfordring, sier Rambøll-direktør Ole-Petter Thunes til TU Bygg.

Thunes mener byggbransjen har vært preget av en «on-off-tankegang», og forklarer:

– Hvert prosjekt er noe nytt og unikt. Men skal vi bygge billigere, må vi gjøre ting flere ganger og tenke industrielle prosesser. Vi har et stort uforløst effektiviseringspotensial i bransjen, der samhandling mellom aktørene er nøkkelen. For å vinne, må vi tørre å tape. Vi kan ikke være feige. Hittil har for få vært villige til å ta den økonomiske risikoen det er å satse tungt på innovasjon og utvikling. Det er imidlertid et taktskifte fra store aktører som Nye Veier og Statsbygg, som har politisk ryggdekning og økonomi til å drive hele bransjen fremover.

Thunes fremsnakker naturlig nok sin egen del av bransjen og peker dermed på den innledende fasen av prosjektet som den viktigste. Det er imidlertid lett å være enig i at prosjektkulturen, forventninger og mål har stor betydning for et prosjekt.

Thunes viser videre til standardisering som en løsning på produktivitetsproblemet:

– Jeg registrerer at våre kollegaer i USA og Storbritannia i større grad bruker standardisering og prefabrikkering. Når det gjelder digitalisering, ligger vi langt fremme i Norge. Den norske digitale kompetansen er høyt verdsatt, og denne har vi utviklet, fordi våre norske kunder har stilt tydelige krav til oss. Teknologi er likevel ikke et mål i seg selv, men et verktøy eller en metode.
For å forbedre produktiviteten er vi avhengig av kreative og samarbeidsorienterte mennesker i prosjektene som på tvers av fagområde og rolle er opptatt av å løse oppgavene i fellesskap. Digitalisering og bruk av ny teknologi vil være et viktig verktøy. Og så må vi være opptatt av sluttbrukeren, sier Thunes.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism