10 februar 2019

Belønner lange reiser med fly

Avinor vil ha ny rullebane på Gardermoen. Etter åpningen høsten 1998 har veksten på Oslo lufthavn vært langt høyere enn forventet. Trafikken har vokst fra 14 millioner passasjerer i 1999 til 27,5 millioner i 2017. En forsiktig prognose fra Transportøkonomisk institutt anslår omkring 2 prosent årlig vekst i årene framover - til 35 millioner passasjerer i 2030.

Avinor belønner samtidig flyselskapene for å øke antall passasjerer, og bonusen blir større jo lenger en passasjer flyr. Direkte kontraproduktivt i forhold til norske klimamål, noe vel Avinor også erkjenner. Avinor gir dessuten støtte til nye passasjerruter utenlands og til nye fraktruter.

Flyfarten er utenfor det ordinære kvotesystemet. Det betyr at en fordeler et visst antall kvoter innad i næringen. Dermed blir den merkelige logikken at dersom vi ikke flyr fra Norge kommer man til å utnytte de samme kvotene til å fly et annet sted. Fordi man har et slikt system blir det en slags logikk.

Men, det bør bli dyrere å fly langt. Belønning av lange reiser gjennom taxfree må fjernes. CO2-avgift på flydrivstoff må innføres. Dvs få flyfarten inn i det ordinære CO2-regnskapet.

Avinor er et heleid, statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet med ansvar for de 45 statlige flyplassene. Avinor har selv erkjent dilemmaet knyttet til en tredje rullebane, slik Klassekampen skrev i fjor: «Samfunnsoppdraget legger opp til vekst i flytrafikken som kan være i strid med nasjonale klimamål og internasjonale forpliktelser på klimaområdet», skriver Avinor.

Avinor argumenterer med at luftfart er ekstra viktig for Norge på grunn av lange interne avstander og avsides beliggenhet i Europa. "Luftfarten stimulerer til utvikling av nye bedrifter og vridning mot mer produktive sektorer. Et norsk næringsliv i omstilling - som skal bli mindre avhengig av olje- og gassektoren, forutsetter at vi har en internasjonal storflyplass som knytter hele Norge til det globale flyplassnettverket." I så tilfelle burde de bruke pengene på å bygge ut mindre flyplasser, dvs et kortbanenett, som i fremtiden vil være egnet for mindre fly som kan utnytte andre energiformer og sørge for effektiv transport i Norge.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism