18 februar 2019

Volkswagen vil bli pioner innen bærekraftig mobilitet

Volkswagen er i gang med en omfattende omlegging til bærekraftig mobilitet og satser på at klima blir et stadig sterkere salgsargument. Kommende Volkswagen ID. blir første seriemodell som er produsert klimanøytralt. 

Produksjonen av ID. vil ifølge VW redusere klimaavtrykket med over en million tonn CO2 per år – tilsvarende et kullkraftverk som kan forsyne 300 000 husstander med elektrisitet. I tillegg til ID. arbeider Volkswagen med et omfattende karbonreduksjonsprogram også for andre modeller. Innen 2025 vil VW lansere mer enn 20 rene elektriske biler.

– Som verdens største bilprodusent tar Volkswagen ansvar. Nye ID. blir konsernets første seriemodell som er produsert klimanøytralt. For at også bruken skal bli utslippsfri, vil vi sørge for mange muligheter for å lade med grønn strøm, sier Thomas Ulbrich, styremedlem med ansvar for e-mobilitet i Volkswagen, i en fersk pressemelding.

Ladet med vannkraft, eller andre fornybare energikilder, vil den kommende elbilen fra Volkswagen være CO2-nøytral gjennom hele livsløpet. Enn så lenge er jo det nærmest umulig, men en ende må man begynne i. Bilproduksjon er ikke den dummeste enden i så måte.

I produksjonen av ID. innretter Volkswagen hele verdikjeden for å unngå eller redusere CO2-utslipp. Battericellene blir produsert i Europa, og den nødvendige energien kommer fra grønne energikilder. Videre innsparingspotensial undersøkes for tiden sammen med direkte og indirekte leverandører, i hele leveringskjeden, helt tilbake til utvinningen av råstoff.

Uunngåelige utslipp i produksjonen blir kompensert for gjennom sertifiserte klimaprosjekt, slik at hele produksjonen av ID. vil være CO2-nøytral ved lanseringen. Eierne av ID. vil med bruk av fornybar energi bidra til at ID. forblir klimanøytral gjennom livsløpet.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism