22 mars 2019

Elbiler og hybrider utgjorde over 14 prosent av den samlede kjøringen i 2018


Nye tall fra SSB viser at kjøringen med elbiler og hybrider økte markert i 2018 og utgjorde noe over 14 prosent av den samlede kjøringen med norske personbiler.

Den sterke veksten i antall norskregistrerte elbiler og hybridbiler fortsatte i 2018. Kjørelengdene som ble tilbakelagt med disse biltypene, økte dermed også tilsvarende, viser nye tall fra statistikken 

Kjøringen med norske elbiler økte med 45 prosent fra 2017 til 2018, og utgjorde alene nær 7 prosent av den samlede kjøringen med personbiler i alt. Dette tilsvarer omtrent andelen av personbilbestanden som er registrert som elektrisk drevne.

Kjøringen med bensinhybrider økte samtidig med rundt 50 prosent, og utgjorde noe over 7 prosent av kjøringen med personbiler i alt i 2018. Denne kjøringen var omtrent helt likt fordelt mellom ladbare og ikke-ladbare bensinhybrider.

Den samlede kjøringen med tradisjonelle bensin- og dieseldrevne personbiler falt med henholdsvis 6,8 og 1,5 prosent fra 2017 til 2018. Dieseldrevne biler stod dermed for 56 prosent av kjøringen med personbiler i 2018, mens bensindrevne personbiler stod for nærmere 30 prosent.

De gjennomsnittlige kjørelengdene for bensin- og dieseldrevne biler falt begge med rundt 2 prosent fra 2017 til 2018, og var dermed nede i henholdsvis 9 000 og 14 500 kilometer per bil i året. For elbiler og bensinhybrider økte derimot de gjennomsnittlige kjørelengdene per bil til 12 200 og rundt 14 000 kilometer i 2018.

Det er flere faktorer som påvirker den gjennomsnittlige kjørelengden for ulike biltyper. Nedgangen for bensin- og dieselbiler skyldes i hovedsak at alderen på denne delen av bilparken blir gradvis høyere. Samtidig er gjennomsnittstallene for elbiler og hybrider påvirket av den sterke veksten i nybilsalget, som medfører at en stor andel av disse bilene ikke har vært i bruk hele året.

Norske kjøretøyer tilbakela totalt 46 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i 2018. Det er en økning på 1,6 prosent i den samlede kjøringen med norske personbiler, godsbiler og busser fra året før.

Personbilene stod for 78 prosent av kjøringen i 2018, som er omtrent uendret fra året før. Varebiler og andre små godsbiler stod samtidig for 16 prosent av den samlede kjøringen. Mer spesialiserte «arbeidshester» som lastebilerog busser stod for henholdsvis 4,4 prosent og 1,3 prosent av kilometerne som ble tilbakelagt av norske kjøretøyer i 2018.

Kilde: SSB

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism