25 mars 2019

Trondheims mauriske hage gjenåpner

 
Britannia er Trondheims mest kjente hotell. Hotellet har historie tilbake til 1870 da tomten med et påstående bygg ble kjøpt . I 1877 la arkitekt Jacob Digre fran tegninger til et nytt bygg på tomtens vestre del, 31 meter langt og 14 meter høyt i mur. Driften gikk frem til 1924 da hotellet gikk konkurs. Boet ble kjøpt av Kristoffer Stensrud og hotellet var i familien Stensruds eie til 1985. Hotellet hadde flere ulike eiere  frem til 2015 da Thon Hotellbygg solgte til E. C. Dahls Eiendom (Reitangruppen).

Reitangruppen startet en omfattende ombygging av Britannia Hotel i 2016, og hotellet gjenåpnes 1. april 2019. Samtidig blir Britannia nå et frittstående hotell uten noen kjedetilknytning. Ombyggingen har kostet over 1 milliard kroner.

Under totalrenoveringen har man revet store deler av hotellet og bygget det opp igjen fra grunnen av. Kun det kjente fasadebygget mot Dronningens gate fra 1897 står igjen, med den maurisk inspirerte Palmehaven fra 1918, Salongene og Speilsalen. Fasaden er bevart og pusset opp til slik det opprinnelig var. Innvendig er alle etasjekonstruksjoner satt opp på nytt.


Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism