13 april 2019

Studenter ber UH-sektoren ta klimaansvar

UH-sektoren må ta sitt klimaaansvar mener Norsk studentorganisasjon (NSO). Organisasjonen tok nylig et klart standpunkt i det vedtatte resolusjonen om generasjonskampen om klima

NSO mener at:
  • Statlig finansiering av petroleumsforskning som er uforenlig med Norges klimaforpliktelser må opphøre.
  • Staten må øke finansiering av forskning knyttet til energiomstilling, klima, miljø og fornybar energi.
  • Landets universiteter og høyskoler skal halvere sine klimagassutslipp innen 2025 og være klimanøytrale innen 2030.
  • Norges kutt i klimagassutslipp skal være reelle kutt, og ikke gjøres gjennom kjøp av klimakvoter.
  • Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet, til fordel for mer klimavennlig virksomhet.
  • Den norske stat må forplikte seg til forskning på mer klimavennlig virksomhet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism