21 august 2019

Den usynlige vannkrisen – Nitrogen

En kombinasjon av bakterier, nitrogen i gjødsel og andre kjemikalier, salt og mikroplast suger oksygen ut av vann og gjør ferskvann til gift for mennesker og økosystemer. Dette ifølge Verdensbankens rapport: Quality Unknown: The Invisible Water Crisis.

Verdensbanken peker på nitrogen, som brukes i stor skala i gjødsel, som den store synderen. 

Bruk av nitrogen som gjødsel har økt med mer enn 700 prosent siden 1960. Det meste av veksten har skjedd i Asia. Problemet er at i mange tilfeller havner mer enn halvparten av dette nitrogenet i elver, innsjøer og i havet.

Dersom små barn eksponeres for nitrater kan det føre til veksthemning og hjerneskader, ettersom kroppen ikke får i seg nok oksygen.

Rapporten påpeker at det blir en avveining mellom å bruke nitrogen-gjødsel som øker jordbruksproduksjon med flere prosent, og begrense bruken for å sikre en frisk befolkning.

Nitrogenforbindelser fra kunstgjødsel fordamper fra jorda og føres med lufta. Men intensiv bruk av kunstgjødsel fører også til at det dannes lystgass, en binding av nitrogen og oksygen. Lystgass er en kraftig klimagass.

Mesteparten av energien som i dag brukes for å lage kunstgjødsel kommer fra fossilt brensel. Dermed bidrar kunstgjødselproduksjonen til økte utslipp av klimagassen CO2. Mesteparten av nitrogenet i kunstgjødselen går tapt og blir til forurensning. Størst er sløsingen når landbruket dyrker dyrefôr for å lage kjøtt. Da kommer bare fire prosent av nitrogenet til nytte.

«En konservativ tolkning av våre funn tyder på at de store subsidiene som brukes på gjødsel trolig fører til flere helseskader enn det som kan veies opp av fordelene det fører med seg i jordbruket,» heter det i rapporten.Økt saltinnhold i ferskvannskilder gjennom tørke, storm høyvann og stigende havnivå er også et økende problem. Dette gjelder spesielt i land med lavtliggende kyststriper. Verdensbanken anslår at saltvann som trenger inn i jordbruksområder og fører til at verden taper mat nok til å brødfø 170 millioner mennesker – hvert eneste år. Salt i ferskvann er også et økende helseproblem som rammer gravide kvinner spesielt hardt.

Mikroplast et er annet problem som rapporten trekker fram som økende. Rapporten peker på at gjenbruk og resirkulering av plast ikke er tilstrekkelig til å løse problemet.

Videre havner 80 prosent av verdens kloakk ubehandlet i havet eller i elver. Dårlig sanitære forhold i fattige land fører til at kolera dreper mellom 21 000 og 143 000 mennesker hvert år.

Kilde: Bistandsaktuelt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism