23 september 2019

Climate Action Summit 2019

Statsminister Erna Solberg leder det internasjonalt høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi, som arbeider med å integrere panelets anbefalinger i FNs agenda. I dag la de frem en ny rapport som viser at havbaserte klimaløsninger kan stå for inntil en femdel av de utslippskuttene verden trenger innen 2050 for å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grad.


– Norge ser konkrete tiltak til havs som en måte å få ned klimagassutslippene i verden. Uten en bærekraftig havøkonomi kommer ikke verden til å nå klimamålene, sier statsminister Erna Solberg.

Erna Solberg oppfordrer verdens ledere, næringslivsledere og investorer til å bli med på en havinnsats for å nå målene i Paris-avtalen og bærekraftsmålene. Hun presenterer fem havbaserte klimatiltak:
  • Investere i naturbaserte klimaløsninger
  • Produsere havbasert fornybar energi
  • Sikre nullutslipps havnæringer
  • Sikre bærekraftig mat for fremtiden
  • Bedre bruken av karbonfangst og –lagring

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism