10 september 2019

Klimabølgen under valget ble ganske svak

Aslak Bonde presenterer en litt deprimerende kommentar i Morgenbladet, under tittelen "Seiersintervjuene dekker ofte over realitetene. En av dem er at klimabølgen ble ganske svak".

Noe henger åpenbart sammen med store forskjeller i ulike deler av landet, men fra et miljøperspektiv er det ganske deprimerende at et parti som vel må sies å jobbe for økt biltrafikk ender opp med nærmere 17% av stemmene i landets nest største by. Det sier sitt om hvor mye lokale forhold teller ved kommunevalget, noe som selvsagt er rett og rimelig, men samtidig hvor lite miljøsaken slår inn lokalt.
Miljøpartiet De Grønne feiret på valgdagen slik at det virket som om vi har hatt tidenes klimavalg. Partiet gjorde det veldig bra, men 6,7 prosent er ikke mer enn 2,4 prosentpoeng høyere enn sist lokalvalg. Dersom man betrakter Venstre som et klimaparti, og trekker fra de 1,7 prosentpoengene partiet tapte, er fremgangen for de to klimapartiene til sammen ganske liten. Så kan det selvfølgelig innvendes at SVs fremgang skyldes klimabevisst ungdom.

Det er sikkert riktig, men samtidig må man ta med i fremstillingen at Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har fått 2,5 prosent oppslutning i landet totalt sett. Tatt i betraktning at de ikke deltok i mer enn noen titalls kommuner, er det et formidabelt resultat og det mer enn oppveier Frps tilbakegang i valget. I Rogaland førte bompengediskusjonen til at de fleste store partier gikk bort fra rushtidsavgift halvannen uke før valget. Det er lite som tyder på at de er blitt straffet for det, selv om klimaforkjemperne fremstiller akkurat rushtidsavgift som et hovedvirkemiddel for å få til reduserte klimautslipp.

Den mest nærliggende konklusjonen er at det som av mange fremstilles som et klimavalg, slett ikke ble det.
Skjønt, nettopp i Bergen tar FMB til orde for å belønne samkjøring. Det kan funke det, men neppe dersom en samtidig gjør det rimelig å kjøre alene. Å gjøre det dyrere å passere bomringen er jo nettopp et tiltak som faktisk fungerer, og som reelt bidrar til å redusere trafikken.

Bomringen er nok vanskelig å elske, men at den er et ganske treffsikkert virkemiddel er det liten tvil om. Da fotutsatt at en faktisk tenker at det å redusere biltrafikken er en god ide.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism