06 oktober 2019

Forskere advarer om bioenergi

Foto: rottonar
EASAC (European Academies Science Advisory Council), et panel oppnevnt av de europeiske vitenskapsakademiene, oppfordrer nå til stans i hugging av skog til bioenergi. Brenning av skog er ikke et karbonnøytralt klimatiltak, konkluderer forskerne i panelet.

EU sitt første fornybardirektiv (RED I) klassifiserte biomasse fra skog som «fornybar energi». Flere land har i årene etterpå brukt nettopp biomasse til å skaffe seg et mye hyggeligere klimaregnskap. Bioenergi ga i 2017 EU-landene mer energi enn vannkraft, vindkraft, solenergi og geotermisk energi – til sammen.

Å brenne bioenergi gir imidlertid et nesten like stort utslipp av klimagassen CO2 som brenning av kull. Regnet per megajoule (MJ) energi er utslippet av CO2 ved forbrenning av flis 103 gram – mot 108 gram fra kull og 74 gram fra lett fyringsolje.

De europeiske vitenskapsakademiene sitt EASAC-ekspertpanel mener at ideen om å bruke skog til bioenergi hadde noe for seg, så lenge det kun var snakk om å brenne overskuddsmateriale fra hugst som greiner og kvister. Men hugger vi store mengder skog for å brenne den og lage energi, slipper vi samtidig en masse CO2 ut i atmosfæren på kort tid.

Begrunnelsen for å kalle biomasse klimanøytral at det ikke frigjøres mer CO2 enn det trærne gjennom fotosyntesen har tatt ut av atmosfæren. Problemet er bare at det kan det gå 80 til 120 år fra et tre felles, til et nytt tre er vokst helt opp.

Miljø- og klimaminister Ola Elvestuen (V) har vist til «en utvikling i kunnskapsgrunnlaget» har dempet begeistringen for bioenergi.
Kilde: Forskning.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism