26 oktober 2019

Offshore Wind Outlook 2019

Det internasjonale energibyrået IEAs anslår at frem mot 2040 kommer det til å bli investert 1000 milliarder dollar i havvind. Det meste vil skje i Europa og Kina.

Dette er godt nytt for norsk industri, om vi følger med i timen. Offshoreorienterte næringer vil nemlig kunne bli blant vinnerne. IEA mener at selskaper med erfaring offshore kan ta 40 prosent av havvindmarkedet.Dette fordi det vil bli et stort marked knyttet til konstruksjon, montering og vedlikehold.

IEA, som tidligere har blitt kritisert for å være vel konservatibe, mener nå at havvind kan bli den største elektrisitetskilden i Europa i 2040. Ser en til Kina vil installert kapasitet kunne bli over 40 ganger høyere enn i dag, noe som i tilfelle vil gjøre landet til den største aktøren innen havvind om to tiår.
Det aller meste av dagens havvindutbygginger skjer i form av bunnfaste vindturbiner. Norske Equinor er imidlertid med på en ny front gjennom Hywind Tampen-prosjektet der en jobber med flytende turbiner. Med 2,3 milliarder kroner i statssubsidier skal en på Tampen bygge 11 flytende vindmøller. Disse skal forsyne fem oljeplattformer med kraft.
Fremdeles er flytende vindturbiner langt dyrere enn bunnfaste turbiner, men dette kan endre seg radikalt i årene som kommer. Dersom en lykkes med flytende installasjoner kan dette åpne for at en kan utnytte langt større havområder for vindkraft. IEA-rapporten hevder at kraftpotensialet på dypt vann så stort at flytende vindturbiner teoretisk kan dekke flere ganger det samlede elektrisitetsbehovet i Europa, USA og Japan.Kilde: IEA

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism