03 januar 2020

Bruk byen din!

Thomas Cook, bylivskoordinator og rådgiver, hos Byarkitekten i Bergen kommune, skriver i et debattinnlegg i Bergens Tidende om en undersøkelse gjort i 2018 der Byarkitekten og Plan- og bygningsetaten kartla tomme næringslokaler i det innerste av bykjernen i Bergen. De fant nesten 40 tomme lokaler. Høsten 2019 tok de en ny runde i det samme området, og fant at antallet tomme lokaler på gateplan har økt til over 50.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga nylig ut en rapport som viste omsetningsutviklingen i detaljvarehandelen i norske bykjerner fra 2008 til 2018. Kjøpesentrenes vekst er påtakelig. De siste ti årene har omsetningen av utsalgsvarer i Bergen sentrum sunket med 20 prosent. Samtidig har omsetningen innen tjenesteyting – her er det særlig snakk om servering – økt med 29 prosent.

Rapporten «By uten bil – utopi, vidunderlig eller urettferdig», utført av rådgivningsselskapet COWI, nyanserer myten om at «sentrumsdød» skyldes bilens (manglende) fremkommelighet i byen.

Utviklingen i Bergen representerer en større tendens, som også er nasjonal og internasjonal. Cook nevner Papirøen i København som eksempel på hvordan en kan skape ny aktivitet når eksisterende virksomhet legges ned. Her inngikk man  midlertidige leiekontrakter med mataktører, og i årene Copenhagen Street Food holdt til i gamle lagerhaller på Papirøen ble matmarkedet en attraksjon for turister og københavnere, med opp mot 1,5 millioner besøkende årlig. 

Bergen kommunes arkitektur- og byformingsstrategi, Arkitektur+, har et eget kapittel viet byliv, der det står at «ny arkitektur skal stimulere til et vitalt byliv på gateplan». I tillegg gjelder det å se hvordan vi skaper dette i eksisterende bygårder. Det er på tide å se nærmere på rammebetingelsene som gir (eller hindrer) byliv.

Byen er ikke i ferd med å dø, slik noen dommedagsprofeter frykter. Men den endrer karakter. Og mangfoldet i gatene er under sterkt press. Når det gjelder innholdet i dagens by er det fortsatt ett grep man som enkeltindivid kan gjøre, som langt på vei er det mest effektive: støtt sjappen på hjørnet.
Bruk byen din! oppfordrer Cook.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism