13 mars 2020

ESA godkjenner statsstøtte til Hywind Tampen

Hywind vil blant annet forsyne Snorre-feltet med vindkraft (Illustrasjon: Equinor).
ESA har godkjent at Staten støtter Hywind Tampen-prosjektet til Equinor med 2,3 milliarder kroner gjennom Enova. Prosjektet består av 11 flytende vindturbiner som skal forsyne fem oljeplattformer (Snorre A, B og Gullfaks A, B, C) med elektrisitet. Dette for å redusere bruken av gassturbiner og dermed gi lavere CO2-utslipp.

– ESA mener at statsstøtte til prosjektet er forenlig med EØS-avtalens statsstøtteregler fordi de positive miljøgevinstene oppveier negative virkninger på konkurransen, sier Bente Angell-Hansen, president i ESA, i en pressemelding

Europakommisjonens «Green Deal» peker på en økning av vindkraftproduksjonen til havs som avgjørende for å få til et karbonnøytralt Europa.

Hywind Tampen har planlagt oppstart i 2022, og en viktig forutsetning var støtten fra Enova. Støtten utgjør nesten halvparten av kostnadsrammen for prosjektet, som er estimert til 5 milliarder kroner.

Når den står ferdig vil vindparken få en samlet kapasitet på 88 MW. Dette vil dekke 35 prosent av det årlige behovet for elektrisk kraft på de nevnte plattformene, neo som vil redusere CO2-utslippene med 200.000 tonn per år.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism