23 mars 2020

Mange forsøker å melde flytting til hytta

Det er lett å skjønne hva folk håper på. Foto: Bjørn Heidenstrøm
NRK melder at Folkeregisteret har registrert en økning i antall flyttemeldinger til fritidsbolig. Økningen kommer etter at regjeringen innførte hytteforbudet for noen dager siden.

I Folkeregisterloven står det imidlertid at bostedsadresse skal være adressen du oppholder deg mest i en 12 måneders periode. De fleste hytteområder er regulert som landsbruks-, natur- og friluftsområder og hyttene kan derfor ikke benyttes til bolig.

Søknadene om flytting til fritidsbolig er uansett satt på vent i lys av koronasituasjonen, opplyser Skatteetaten.

Bryter du hytteforbudet, kan du straffes enten med en solid bot eller et opphold i langt mindre naturskjønne omgivelser.

«For personer som tar opphold på sine hytteeiendommer i annen kommune fastsettes boten normalt til kroner 15.000, subsidiært fengsel i 10 dager», skriver Riksadvokaten i et rundskriv til landets politidistrikter.

Det gis ingen muligheter for dispensasjon fra hytteforbudet, men det gis unntak hvis det er familien til en er smittet av koronaviruset. Da kan de friske familiemedlemmene som må være i karantene, oppholde seg på hytta. Den som er smittet, må holde seg hjemme.

Kilde: NRK

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism