15 juli 2020

Årets trebyggeri 2019

Vinner av Årets trebyggeri 2019 ble Finansparken i Stavanger tegnet av Helen & Hard. Her har Veidekke Entreprenør ført opp et av Norges mest særpregede kontor/næringsbygg. Bygget er på 23.000 kvadratmeter, og har sju etasjer med trekonstruksjoner over bakken.

Bygget er basert på et industrialisert byggesystem med limtre og massivtre, samt spesialtilpassede dragere i limtre av bøk. Prosjektet viser til fulle hvilke arkitektoniske og tekniske muligheter bruk av tre gir, skriver Treteknisk. Prosjektet er det største trebaserte næringsbygget som er realisert i Norge.

Prosjektet viser gjennom innovative løsninger at det lar seg gjøre å bygge næringsbygg med fremragende arkitektur og høye miljøambisjoner. Miljøløsningene omfatter lavt energiforbruk, grønne tak, energibrønner, bruk av fornybare materialer og lavt klimagassutslipp.

– Resultatet har blitt det flotteste bygget jeg har vært i. Det har vært morsomt å bygge og vil bli et godt sted å være. Bygget viser meget flott håndverk og vi har hatt god kontroll på kvaliteten, sier prosjektdirektør Helge Opedal i Veidekke Entreprenør.

Finansparken

Årets Trebyggeri 2019 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2019. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f.eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc.

Sentrale kriterier for bedømningen er:

  • Innovativ og/eller spennende trebruk
  • Høy arkitektonisk kvalitet
  • Energieffektivitet
  • Arealeffektivt og økonomisk byggeri
  • Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører
  • Bidratt til leverandørutvikling
Det er stor interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. De siste årene har det vært realisert en rekke større byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet økende kompetanse i bruk av tre, en ny grad av bevissthet rundt miljø, og utvikling av nye konsepter og løsninger. Prisen skal bidra til å markere og fremme denne positive utviklingen.

Utdeling av prisen og arbeidet knyttet til dette skjer i et samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no.

Juryen har nå gått gjennom et stort antall prosjekter, som er ferdigstilt i 2019, og har plukket ut tre kandidater til prisen. De to andre kandidatene var:

Verdens høyeste trehus – Mjøstårnet – på 85,4 meter. Det har blitt et prosjekt som virkelig har utfordret byggenæringen, tre som konstruksjonsmateriale og ikke minst den lokale treindustrien.

– Visjonen med prosjektet var å vise hva som er mulig. Norge har skrevet under Parisavtalen om reduksjon av CO2-utslipp og politikerne oppfordrer til at prosjekter skal være bærekraftige og materialer skal være kortreise. Derfor bygde jeg Mjøstårnet, sier byggherre Arthur Buchardt.

Den tredje kandidaten var Joh. Johannson Kaffe sitt nye kaffebrenneri i Vestby, trolig ett av Norges mest miljøvennlige industribygg. Bæresøyler, takkonstruksjon, trapper og håndløpere er i tre. Det er spesialdesignet kubbegulv og fasaden er av malmfuru.

– Det er synlig treverk nesten uansett hvor du går i bygget. Gulvet på grunnen er av betong og første etasje i deler av bygget har betongsøyler og hulldekker med påstøp for å sikre stabiliteten til bygget. Ellers er det tre som er hovedmateriale både inn- og utvendig. Til og med heissjakten er laget av tre, men den er stort sett dekket med gips av brannsikkerhetshensyn, sier Kim Fjelstad, prosjektleder i AF Gruppen.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism