19 oktober 2020

Bergen Anno 1320

I forbindelse med Bergens 950-års jubileum lanseres prosjektet «Bergen Anno 1320» torsdag 22. oktober.

Bergen Anno 1320 er et samarbeid mellom Bergen kommune ved Byantikvaren i Bergen, Arikon og Universitetet i Bergen. Prosjektet er støttet av Riksantikvaren.

I dagene 18.–25. oktober 2020 vil en rekke aktiviteter knyttet til middelalderen finne sted i Bergen, i regi av Middelalderklyngen. Det blir debatt, foredrag, omvisninger og familieaktiviteter. Se program nedenfor.

På 1100- og 1200-tallet ble det nåværende Bergenhus-området kalt for Holmen. Det var trolig kong Øystein Magnusson (1103-23) som flyttet kongsgården til Holmen fra Alrekstad, ca. 2 km sør for Bergen. Kong Øysteins kongsgård var ubefestet og bygget i tre, og dermed utsatt for angrep. Under borgerkrigstiden på 1100 og 1200-tallet var det behov for mer solide byggverk. På slutten av 1100-tallet fikk kong Sverre bygget en festning på knausen nordøst for kongsgården, i dag kjent som Sverresborg. Dette var en treborg som ble bygget om i stein av hans sønnesønn, Håkon Håkonsson. Kong Håkon begynte også å reise steinbygninger på kongsgården på Holmen, der det var behov for bedre og større lokale. Han fikk bygget to steinhaller og en ny Apostelkirke i stein. Etter hvert ble området omskapt til et befestet slottsanlegg i stein med en solid ringmur. Hans sønn, kong Magnus Håkonsson, med tilnavnet Lagabøte, fikk bygget et solid festningstårn, som i dag utgjør den ytre halvdelen av Rosenkrantztårnet, mot Vågen.

På 1200-tallet var Bergen Norges største og viktigste by, og kongesetet på Holmen var arena for store rikspolitiske hendelser, bl.a. utformingen av Norges første samlede lovverk, Magnus Lagabøtes Landslov. Bispesetet var også etablert på Holmen, og området ble et kongelig, kirkelig og kulturelt sentrum for vestlandsregionen.

Under den dansk-norske unionen fra slutten av 1300-tallet mistet Holmen gradvis rollen som kongsgård og kirkesenter, men ble fortsatt brukt til rettsmøter. Danske høvedsmenn hadde residens på Holmen, og utover på 1500-tallet ble området bygget om og sett i militær stand. Dette innebar bl.a. rivning av de kirkelige anleggene. Middelalderens kongsgård ble etter hvert omformet til sete for siviladministrasjon og militær kommando, og fikk navnet Bergenhus.Søndag 18. oktober
Møt dronning Isabella. Dronning Isabella bodde i Håkonshallen på 1200-tallet og var gift med kong Eirik Magnusson. Hun forteller om livet som dronning på Bergenhus.
Håkonshallen kl. 12–15

North & South – Exhibiting Medieval Art from Norway and Catalonia. How medieval church art was collected and displayed in the exhibition "North & South".
Dyvekes vinkjeller kl. 18–19

Mandag 19. oktober
Universitetsibliotekets middelalderdag. Hva er grunnlaget for vår kunnskap om Bergens eldre historie? Foredrag, byvandring og presentasjoner.
Universitetsbiblioteket og Bryggens Museum kl. 10–16

Vår eldste sjøfart. Lær om skipet og båtens utvikling i jernalderen og inn i middelalderen.
Bergens Sjøfartsmuseum kl. 12–13

Bergen i middelalderen. Byvandring i Bergens smitt og smau. Påmelding.
Oppmøte: Sjøfartsmuseet. Kl. 13–14

Hanseatene i Bergen – handel og makt i middelalderen. Bli med på en tur gjennom Bergens Hansahistorie.
Schøtstuene og Bryggen kl. 15–16


Tirsdag 20. oktober
Stedsnavns plass i norsk arkeologi. Hvilken rolle spiller stedsnavn og stedsnavnforskning i norsk arkeologi i dag? Forskningsseminar.
Digitalt arrangement. Zoom kl. 9–16

Vår eldste sjøfart. Lær om skipet og båtens utvikling i jernalderen og inn i middelalderen.
Bergens Sjøfartsmuseum kl. 12–13

Kalligrafikurs med Bas Vlam. Lær kunsten å skrive vakkert med kalligrafen bak kalligraf.no.
Universitetet i Bergen kl. 12.15–14

Hanseatene i Bergen – handel og makt i middelalderen. Bli med på en tur gjennom Bergens Hansahistorie.
Schøtstuene og Bryggen kl. 15–16

Det kom et skip til Bjørgvin. Velkommen til debatt om by, smitte og helsevesen i middelalderen.
Litteraturhuset i Bergen kl. 19–20.30


Onsdag 21. oktober
Vår eldste sjøfart. Lær om skipet og båtens utvikling i jernalderen og inn i middelalderen.
Bergens Sjøfartsmuseum kl. 12–13

Bergen 1000 år! Fra byplan til levende samfunn, et arkeologisk perspektiv. Hvem grunnla Bergen, og når skjedde det egentlig?
Bergen Sjøfartsmuseum kl. 18–19


Torsdag 22. oktober
Bergenhus – fra kongsgård til militær festning. Bli med på en vandring gjennom 950 år med historie fra Olav Kyrres Kristkirke til krigsminnene fra 2. verdenskrig. Påmelding.
Oppmøte: Håkonshallen. Kl. 12–13.30

Lansering av Bergen Anno 1320. Ved hjelp av digitale visualiseringer kan du oppleve Bergen slik det kan ha sett ut i 1320. Møt folkene bak prosjektet.
Bryggens Museum kl. 18–21


Fredag 23. oktober
Der Bergen ble en by. Bli kjent med middelalderens Bergen gjennom arkeologiske funn. En vandring gjennom den gamle bebyggelsen på Bryggen. Påmelding.
Oppmøte: Bryggens Museum. Kl. 12–13.30


Søndag 25. oktober
Dekorerte skatter fra vikingtiden. Denne søndagen får du se på utsmykkinger som vikingene var opptatt av.
Universitetsmuseet i Bergen kl. 12–15


Alle dager på Schøtstuene


Opplev de unike Schøtstuene. Tre inn i hanseatenes unike forsamlingsrom og la deg begeistre av Bergens storhetstid.
Schøtstuene kl. 11–15

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism