26 oktober 2020

Bybane over Bryggen i Bergen

I Bergen blir man ikke enige om hvorvidt Bybanen skal gå forbi Bryggen. 

En ny rapport konkluderer med at de positive konsekvensene for verdensarven redusert trafikk, opprustning av området, bedre tilgjengelighet for fotgjengere og syklister, mindre støy og mulighet for å beskytte Bryggen for flom.

De negative konsekvensene er i hovedsak knyttet til det visuelle inntrykket, med kjøreledningsmaster, heving av kaiområdet og en bybanevogn som er lengre enn dagens busser. I anbefalingene pekes det blant annet på at det bør arbeides for å få trafikken ytterligere ned, ha færrest mulige busser, finne løsninger for turisttrafikken og samlet mobilitet i området når man arbeider videre med dagløsningen. En konkretisering ønskes rundt klima- og grunnvannshåndtering for verdensarven i det videre arbeidet. Det oppfordres også til tettere samarbeid mellom prosjektet og arbeidet med forvaltningsplan for Bryggen.

Slik visualiserer konsulentene Bryggen med bybane. Foto: Michael Kloos planning and heritage consultancy (fotomontasje fra rapporten)

Slik så det ut i sommer. Prøvestenging av trafikken og korona-situasjonen gjorde at det var færre kjøretøy og båter enn normalt. Foto: Michael Kloos planning and heritage consultancy (fra rapporten)


For å sette det litt i perspektiv. Verdens største katedral ligger i Sevilla: Catedral de Santa María de la Sede er en flott kirke i gotisk stil.  Og like forbi går Sevillas bybane:

Foto: Elliott Brown

Ikke bare katedralen i Sevilla verdens største, det er også den tredje største kirken. Det er få steder har større betydning i Europeisk historie. Like ved bodde Ferdinand og Isabelle mens de ventet på at maurerne skulle skulle nedkjempes i Granada. Da det var gjort, i 1492, "feiret" de med å sende Colombus ut på ferden vestover. Christofer Columbus ligger i en sarkofag, båret av fire store statuer, inne i nettopp denne kirken:


I lys av dette virker ikke bybane over Bryggen så problematisk.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism