02 oktober 2020

Lavutslippscenario 2020: 15 funn om framtiden

Statkraft lanserer sitt Lavutslippscenario 2020 med femten funn om fremtiden.

For femte år på rad presenterer Statkraft sitt Lavutslippsscenario. Det er våre analyser av hvordan energiverden vil utvikle seg mot 2050. Der ser vi blant annet at fornybar kraft er den eneste energikilden som har fortsatt å vokse etter koronautbruddet.

 1. Etterspørselen etter primærenergi ender på samme nivå i 2050 som i dag. Selv om verdens befolkning og økonomi fortsetter å vokse.
   
 2. All fossil energi treffes av energiomstillingen. Etterspørselstoppen for olje inntreffer allerede rundt 2030.
   
 3. Covid-19 har påvirket fornybar minst: Fornybar som eneste energikilder ser ut til å oppleve produksjonsvekst også i 2020.
   
 4. Kapasiteten i kraftsektoren øker globalt tre ganger fra i dag til 2050. Hele økningen, og mer til, dekkes av fornybar kraft.

 5. Solkraft blir den største kilden til kraftproduksjon fra 2035.
   
 6. I Lavutslippsscenarioet faller etterspørselen etter kull med 68 % og olje med 44 % fra i dag.
   
 7. Elektrifiseringen gir betydelige utslippskutt innen både bygg, industri og transport.
   
 8. Forutsigbare klimaambisjoner og rammebetingelser trengs for en effektiv energiomstilling.
   
 9. Hydrogen fra fornybar kraft kutter utslipp der det er utfordrende å bruke elektrisitet direkte.
   
 10. Forsinket og uforutsigbar klimaambisjon resulterer i feilinvesteringer og en dyrere omstilling.
   
 11. 2019 var det første året på flere tiår hvor fossil kraftproduksjon gikk ned.
   
 12. Alle nye personbiler blir elektriske og nær 60 % av nye tyngre kjøretøy går på batteri eller hydrogen i 2050.
   
 13. 2019 var også første året kjernekraft og fornybar energi produserte like mye elektrisitet som kullkraft.
   
 14. Verdens energirelaterte CO₂-utslipp vil falle med 47% fram til 2050 og følger en 2°C utslippsbane.
   
 15. Framtidens energisystem vil være tett knyttet sammen i et komplekst samspill: Elektrisitet og utslippsfritt hydrogen vil være i sentrum.


Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism