29 november 2020

Stavbygging og brakekledning

Foto: Frode Inge Helland

Grindverk er en gammel byggeteknikk som i dag kun lever videre på Vestlandet, der grindkonstruksjonen egner seg til bygg uten krav til varmeisolering. Det er bevart grindbygg fra 1500-tallet.

Det er alminnelig antatt at konstruksjonsteknikken er en videreutvikling av byggemåter som tidligere ble benyttet for langhus, båret av parstilte, jordgravne stolper. Arkeologiske undersøkelser har påvist stolpehull etter langhus som kan være over 4000 år gamle. I dag finner vi grindverk i gamle løer, naust og uthus.

Grindbygde hus har to eller flere grinder etter hverandre på tvers av husets lengderetning. Antallet avhenger av lengden på huset. En grind består av to staver som knyttes sammen med en bete (tverrbjelke) og to (eller to par) snedband (skråband). Det ble ikke brukt spiker, men snedbandene er festet med trenagler laget i et hardt tremateriale. Over beten, inntil stavene, ligger to stavlegjer som binder huset sammen i lengderetningen og støtter taksperrene. Knutepunktet mellom stav, bete og stavlegje er utformet slik at alle delene låses fast sammen. Stavene i grindhus er ikke nedgravd i jord slik som i forhistoriske hus, men står på stein.Dokumentarfilm (opptak 1950) om gardsdrift i Havrå, Haus kommune, Osterøy utenfor Bergen.Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism