20 november 2020

Storbritannia planlegger forbud mot nye fossilbiler i 2030

Kjølige fremtidsutsikter for biler med forbrenningsmotor.
Foto: kentdufault
 
Storbritannias har satt seg mål om å være et nullutslippssamfunn innen 2050. Som en del av dette lanserer den britiske regjeringen en klimaplan som blant annet omfatter et forbud mot salg av nye fossilbiler så tidlig som i 2030. Hybridbiler med lang elektrisk rekkevidde kan selges frem til 2035 og det er ikke satt noen konkrete mål for utfasing av bruk av fossilt drivstoff i tungtransporten. Blant de øvrige målene er å investere i karbonnøytral hydrogenproduksjon, karbonfangst og -lagring, kjernekraft, og batteriteknologi.

At Storbritannia setter 2030 som mål for utfasing av biler med kun forbrenningsmotor kan føre til at andre land følger opp med tilsvarende mål, sier direktør for Center of Automotive Management Stefan Bratzel til det tyske nyhetsbyrået DPA. Det planlegges i praksis forbud ulike former fossilbiler fra 2030 i Danmark, Island, Irland, Nederland, Slovenia og Sverige. Frankrike har satt 2040 som mål, mens Tyskland foreløpig ikke har noe klart vedtak.

Om utviklingen i Storbritannia, Tyskland og Frankrike blir relativt lik, vil resten av Europa følge etter, uansett om det kommer forbud mot fossilbiler eller ei. Bilprodusentene kommer til å ha fokus på elbiler, og mindre på fossilbiler. For når elbilene blir billigere enn fossilbilene er det etter hvert få gode grunner til å velge det dyre alternativet.

Selv med flere biler på veiene i fremtiden vil en overgang til elektrisk mobilitet gi en betydelig reduksjon i energibehovet, ifølge DNV GL.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism