02 januar 2021

Rekordhøy vindproduksjon i Danmark i 2020

Foto: Oimheidi
Danske vindmøller produserer mer energi enn noen gang. I 2020 leverte de danske vindturbinene tilsvarende 46,1 prosent av danskenes strømforbruk. Andelen kunne ha vært rundt 51 prosent hvis ikke produksjonen fra vindturbiner hadde blitt nedregulert.

Den totale produksjonen fra landets vindturbiner i 2020 var 16,27 TWh (teravattimer), noe som er en økning sammenlignet med 2019, da vindturbinene produserte 16,11 TWh. I 2019 produserte de danske vindmøllene det som tilsvarte 47,1 prosent. av danskenes strømforbruk.

Når den rekordhøye vindproduksjonen i 2020 ikke samtidig fører til rekord i vindandelen, skyldes det et noe høyere strømforbruk i fjor sammenlignet med 2019.

– Det er virkelig gode nyheter for den grønne overgangen at vi nå har nådd det punktet hvor vindenergi når nye høyder i årlig produksjon. Totalproduksjonen er en ny dansk rekord, og en vindandel på litt over 46 prosent. er ingen andre land i verden som kan vise frem i deres elsystem, sier Jan Hylleberg, administrerende direktør i Wind Denmark, som ønsker rekorden og fortsetter:

– I 2020 opplevde vi også en rekordmengde av spesiell regulering, noe som betyr at de danske vindmøllene har blitt slått av i perioder da kraften kunne vært brukt i f.eks. varme- og transportsektoren hvis etterspørselen og kapasiteten til strømnettet hadde vært til stede. 

Totalt 3 TWh spesialregulering (nedregulering) ble aktivert i 2020, og hvis man antar at vindmøllenes andel var den samme gjennom året som de første 8 månedene av året, som rapportert av Energinet, var produksjonen ca. 1,4 TWh vindmølleproduksjon ble slått av av Energinet i 2020. I følge Wind Danmarks beregninger ville produksjonen ført til en vindandel på rundt 51 prosent. og en totalproduksjon på ca. 17,7 TWh hvis kraften fra turbinene hadde blitt brukt.

– Mengden spesiell regulering er både gode og dårlige nyheter. Den høye mengden regulering fra vindturbiner er et tegn på at vindenergi som teknologi har modnet og er klar til å støtte elsystemet når det trengs. På den annen side er den høye mengden spesialregulering også et tegn på at det er vedvarende kapasitetsproblemer i strømnettet i Tyskland, og at det mangler fleksibelt strømforbruk i Danmark, som kan bruke fornybar energi når den er tilgjengelig. Det er super irriterende og en utfordring at vi virkelig må ha gjort en forskjell i år, påpeker Jan Hylleberg.

Den høyere produksjonen fra landets vindturbiner i 2020 fant sted på bakgrunn av at det blåste litt mer i fjor enn i 2019, men også at det var flere danske vindturbiner som skulle bidra til den grønne overgangen. 2020 var det første året havvindmølleparken Horns Rev 3 produserte hele året, og på land ble vindmølleparken på Thorup Sletten innviet i september med 18 vindturbiner og en total kapasitet på 77 MW. I slutten av november 2020 var Thorup Sletten den eneste kommersielle vindparken som hadde blitt koblet til nettet i 2020. I tillegg var det flere testvindturbiner og et par husholdningsvindturbiner.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism