12 mars 2021

Amerikansk bilpark må elektrifiseres innen 2030

Foto: pixnio.com
I USA jobbes det med en plan for å redusere nasjonale klimagassutslipp der de tar sikte på å nå Parisavtalens mål om å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 grader. En analyse fra Climate Action Tracker viser at USA må redusere sine klimagassutslipp med rundt 60% prosent for å nå målene.

Om disse målene skal nås vil det kreve at alle nye amerikanske kjøretøyer er elektriske innen 2030.

Byggesektoren bør ha mål om å redusere utslipp med 60 prosent innen boligbygging og 70 prosent i næringsbygg. Dette er adskillig høyere enn det nåværende målet om å halvere utslippene fra byggsektoren innen 2030, ifølge The Guardian.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism