06 mars 2007

Bygge med massivtre

Interessen for bruk og bygging med massivtre har økt betydelig de siste årene. Kunnskap om massivtre, egenskaper og hvordan å bruke det er nå samlet i en ny håndbok. Treteknisk har stått ansvarlig for utarbeidelsen av håndboka sammen med andre ledende kunnskapsmiljøer og industri.

Håndboka forener på denne måten både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring og dekker alle relevante temaer knyttet til byggeri. Håndboka skal være et hjelpemiddel i planlegging og prosjektering og kan bestilles hos Treteknisk.

Håndboka gir en god veiledning for hele byggeprosessen og gir forslag til gode løsninger basert på den aller siste kunnskap fra inn- og utland. Bygge med massivtreelementer egner seg for arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, profesjonelle byggherrer, boligprodusenter, treindustri og studenter.

Boka utgis i form av en samleperm med 6 hefter:

- Generelt
- Byggeteknikk
- Dimensjonering
- Brann
- Lyd
- Prosjekter

Pris kr 1500,- for samlepermen.

Treteknisk - Forside

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism