29 mars 2006

Kapelle der Versöhnung i Berlin

Forsoningskirken ble reist i Berlin på 1800-tallet, og unnslapp bombene under andre verdenskrig. Den havnet imidlertid i et ingenmannslandet ved Muren i Øst-Berlin, og det øst-tyske regimet bestemte seg for å rive kirken i 1985. langt på vei et eksempel på hvordan destruksjon av bygninger også kan være en politisk handling.

Etter den tyske gjenforeningen ble det besluttet å bygge et lite kapell på samme sted, og med det begynner nok en spennende historie.

De bærende veggene i kapellet er nemlig laget av hardstampet jord, en byggeteknikk med tusenårig hsitorie som har fått en renessanse i forbindelse med økende miljøbevissthet. FN påpeker blant annet at utviklingslandenes enorme boligproblem ikke kan løses uten at jord blir benyttet i stor skala som bygningsmateriale.

I den vestlige delen av verden er jordmaterialets overlegne økologiske kvaliteter mer aktuelle, men ikke desto mindre interessante i kombinasjon med andre materialer, som for eksempel halm.

«I dag blir jord ifølge FN brukt i en massiv målestokk av hundrevis av millioner mennesker over hele verden for bygging av enkle boliger. En ny generasjon arkitekter og ingeniører er dessuten blitt fascinert av denne høyverdige økologiske ressursens kvaliteter. De moderniserer dens teknologi og tilpasser jordkonstruksjoner i et vidt arkitektonisk spekter. I industrialiserte land framstår bygningene primært som nye ikoner for samtidskreativitet i stilige boliger og øko-livsstil; i utviklingsland primært som et middel for å imøtekomme den enorme bolignødens utfordringer.»
Jean Dethier, Ruth Eaton; «Bygging med naturlige materialer». Byggekunst nr. 7, 2003 (via arkiteknytt.no)

Tilbake til kapellet i Berlin:

Risen literally from the dust of a divided Berlin, the Chapel of Reconciliation stands as one of the most compelling examples of contemporary rammed-earth architecture I've seen in a long time. Located on a site that had once been a deadly no-man's-land, the Chapel is Berlin's first public building, and sole church, constructed of load-bearing earth. The minimalist oval building, designed by Berlin architects Rudolf Reitermann and Peter Sassenroth, was completed in 2000 and consists of a monumental rammed-earth core structure flanked with a translucent facade of wooden louvers.

While the warm aesthetics of the building and its use of sustainable natural methods should be enough to please any fan of modern green architecture, what's perhaps more moving is how these aspects have been used to serve a symbolic and spiritual purpose for its parishioners. Not only is the Chapel sited on the foundation of its pre-war predecessor, but also within its thick clay walls are embedded the remains of the former Church of Reconciliation which was demolished by the GDR in 1985 (citing "security measures" due to its location between Soviet watchtowers). (kilde inhabitat.com)

Les mer på kapellets hjemmesider, hvor det blant annet er mange bilder fra byggeprosessen.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism