12 mai 2006

NAL ut mot Statsbygg i saken om Kunsthøgskolen i Bergen

I et brev til statsbygg gir NALs uttrykk for at Statsbygg har fattet sin beslutning om å avvikle forholdet til konkurransevinneren Snøhetta på feilaktig grunnlag.

Statsbyggs primære begrunnelse for bruddet er respekt for konkurranseinstituttets seriøsitet: Man oppfatter det som useriøst å la konkurransens vinner få anledning til å fortsette sitt kontraktsfestede arbeide dersom det underveis er skjedd så store endringer i prosjektet at vinnerutkastets fremste karakteristika ( - i dette tilfelle: Takkonstruksjonen) er borte.

NAL er uenig i denne vurderingen. Det er nettopp ved å fastholde forholdet til konkurransens vinner at man viser respekt for konkurranseinstituttet, når situasjonen har utviklet seg slik den har i denne saken. Det er ingen skrevne eller uskrevne regler verken i norsk eller internasjonal konkurransekultur blant arkitekter som tilsier noe annet, og vi kan heller ikke se at lov og forskrift om offentlige anskaffelse har noen bestemmelser som tilsier den holdning Statsbygg her har inntatt.

Det finnes også flere eksempler på at en slik praksis er naturlig, selv om denne situasjon heldigvis inntreffer sjelden. Av hjemlige saker kan nevnes rådhusene i Fredrikstad og i Kongsberg, internasjonalt er Riksdagen i Berlin og Jean Nouvels konferansesenter i Lausanne eksempler på dette.

NAL vil derfor tilrå Statsbygg å ta opp igjen samarbeidet med konkurransevinner Snøhetta så snart som mulig.

Les brevet i sin helhet.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism