02 juni 2006

Bybanen i Bergen - Designforslag

Design skal brukes på en gjennomtenkt og systematisk måte der Bybanen i Bergen skal inngå i byen som et integrert, urbant element og bidra til å løfte byens estetiske kvaliteter og styrke byens identitet. Den skal videre fremstå som moderne og fremtidsrettet med forankring i Bergens kulturhistorie og egenart. Bybanen skal innpasses i byenes gater og rom som et åpent system med få funksjonelle barrierer.

Design skal kombineres med effektiv og økonomisk drift og vedlikehold. I designprosessen skal det tas hensyn til at Bergen har et klimatisk forhold med mye regn og vind og lange perioder hvor det er relativt mørkt. Bybanen prioriterer bruk av standardelementer, forutsatt at de kan tilpasses ønsket visuell profil.

Juryens avgjørelse faller den 23. juni 2006.

Det er laget en test video i forbindelse med designutstillingen:

MPG (modem)
MPG (bredbånd

De fire designforslagene

Bildene viser designforslagenes håndtering av endestasjonen i Starvhusgaten ved Telegrafen/Byparken.


Banen_vaar-7
DC_BEinspired-6
Draapen-10
Lysning-12
  • Lysning
  • (Se komplett forslag som PDF: 16,0 mb)

    Design konkurransen 2006.

    Legg inn en kommentar

     
    Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism