01 juni 2006

Statens byggeskikkspris 2006

Statens byggeskikkspris 2006 tildeles Hausmannsgate 16 i Oslo. Ved valg av innhold og en særpreget arkitektonisk gjennomføring av Hausmannsgate 16 er det skapt et sammensatt byprosjekt som vil gi positive ringvirkninger i et strøk som trengte nettopp det. Prosjektet er forbilledlig fordi det tar utgangspunkt i muligheter og stedlige kvaliteter, de nye brukerne i utstillingsbygget har fått bidra til å skape innhold med særpreg – og prosjektet tar ansvar ut over seg selv og gir nye kvaliteter tilbake til omgivelsene.

Hausmannsgate 16 gir alle oss som kommer dit nærkontakt, glede og opplevelse knyttet til videreutvikling av byen og historien. Med et spennende og egenartet møte mellom nytt og gammelt tror vi mange vil hente inspirasjon herfra til å tenke nytt og offensivt i det viktige arbeidet med byomforming og stedutvikling fremover. En prøvestasjon for transformatorer er her transformert på glitrende vis!

Inn i den moderne verden
Hausmannsgate 16 er etter juryen mening et anlegg der det er lagt omsorg og kvalitet i hele prosjektet og i arealene omkring. Byantikvaren har fulgt hele prosessen og kvaliteter fra transformatorbygget som teknisk kulturminne er ivaretatt i bygningen innenfor en helt spesielt løsning fra arkitektens side.

Små, men vakre inngrep i fasaden signaliserer at industribygget inneholder noe helt nytt og attraktivt. Presis materialbruk, stål, farget glass, rene flater og bevisst lyssetting kontrasterer de gamle veggene inne. Vi er inne i en moderne verden som har funnet sin plass i et kulturminne.

På en forbilledlig måte er anleggets omgivelser en del av prosjektet, parken med de store kastanjetrærne er trimmet og foredlet, fortau er reparert og supplert, Østre Elvebakke strammet opp. Den gamle brosteinen er satt på nytt i bakgårdene.

Et skapende fellesskap ved Akerselva

Norsk Form og Norsk designforum er de første leietakere i det gamle transformatorbygget. Et ikke-sted er omdannet til et offentlig møtested inne og ute. Alle har fått tilgang til rekreasjonsarealene ved elven. Et eget bygg med 40 mindre boliger inntil den gamle industribygningen bidrar til hverdagliv og trygghet i området over døgnet. Sammen med naboskapet til Elvebakken skole og kulturkirken Jacob kirke dannes et spennende og nytt kraftsentrum for informasjon, utdannelse og opplevelse av kultur og estetiske fagområder.

Attraktive boliger
Det må være attraktivt å bo i de nye boligene mot elven. Dette bygget har egen adkomst fra Østre Elvebakke. Bygget inneholder 1, 2 og 3-roms boliger, som i de øvre etasjene er meget vakkert og godt løst. I de nedre etasjene er boligene små og bedre lysforhold ville vært ønskelig. Til gjengjeld har de direkte oppgang til en stor, felles takterrasse.

Hedrende omtale gis til:

  1. Nye Bislett stadion i Oslo for et særdeles vakkert utformet anlegg som tross økte dimensjoner også gir nye byromskvaliteter tilbake til sine omgivelser. Kvaliteter fra det gamle anlegget gjenkjennes i det nye og skaper tilhørighet og kontinuitet. Hedrende omtale gis her til Arkitektfirmaet C.F Møller Norge AS og Oslo kommune v/Friluftsetaten.

  2. Borkeplassen – ”Branntomta” i Trondheim for dristig samtidsarkitekttur i tre, glass og stål i et historisk trehusområde - et sammensatt sentrumskvartal med forretninger, kontorer, restauranter og boliger. Et sårbart fornminneområde er vernet gjennom et dristig konstruktivt grep og den nyoppdagete og historiske Borkegaten tilfører nå byen og prosjektet nye kvaliteter.

  3. Fokuskvartalet i Tromsø for et nyskapende organisatorisk grep med samlokalisering av nye rådhusfunksjoner, kino og bibliotek. Juryen vil spesielt fremheve omskapningen av Candela-skallet fra et utskjelt prosjekt fra 70-årene til et nytt og vakkert ikon for Tromsø sentrum med et funksjonelt og flott bibliotek.
  1. Stortingsgaten 6 i Oslo for et kontorbygg av meget høy arkitektonisk kvalitet – et moderne og høyverdig samtidsuttrykk - på et viktig hjørne mot hovedstadens mest sentrale byrom.

  1. Arendal rådhus og kulturhus med Sam Eydes plass for et å ha omskapt en rutebilstasjon til et nytt kraftsentrum for byen med et samlokalisert rådhus og kulturhus og kollektivterminal. Juryen vil her spesielt fremheve Sam Eydes plass som er blitt et vakkert byrom i godt samspill med omkringliggende gater og bygninger – en verdig, men også folkelig plass som tjener mange formål.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism