07 juli 2006

Hardangerbrua

Arkitekter og landskapsarkitekter deltar aktivt i prosjekteringen av Hardangerbrua. Dermed skal det bli en trygg og estetisk høyverdig bru alle kan være stolte av når den åpnes i 2011.

Basert på planbehandlingen, som begynte allerede i 1996 og ble revidert i 2004, og en faglig vurdering, anses hengebru som det eneste alternativet. Andre konsepter til fjordkryssing har vært vurdert, men det eksisterer ikke utprøvde løsninger som vil kunne tilfredsstille de fysiske krav til konstruksjon en tofelts bru med fritt spenn på 1310 meter stiller.Plasseringen av begge tårnene er gitt ut fra landskapet – stupbratte fjellsider på begge sider av en 500 meter dyp fjord. Utformingen av tårn, brurekkverk og fargevalg gir rom for arkitektoniske grep. I tillegg er det mulig med arkitektonisk samspill mellom brua og tunnelåpningene. Vegen føres direkte ut på brua fra tunnelene på begge sider.

- Basert på konstnadstall for bruk av arkitekt på for de sist bygde store hengebruene i Norge ble det valgt å foreta en begrenset anbudsforespørsel. Det er innhentet tilbud fra to norske arkitektfirmaer. Forum Arkitekter AS er nå kontraktsfestet og har allerede utarbeidet forslag til utformingen. Arkitekten samarbeider med både landskapsarkitektene for veg- og tunneldelen, prosjekteringsteamet for selve brua og arkitektene i Turistvegprosjektet, forteller Børre Stensvold, som er avdelingsdirektør på bruseksjonen i Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism