05 juli 2006

Kunsthøgskolen i Bergen bygges

Møtet mellom kunnskapsminister Øystein Djupedal og representanter for Kunsthøgskolen i Bergen endte lykkelig. Partene er en blitt enige om prosessen videre, hivlket innebærer at departementet vil skrive ut et nytt opddragsbrev til Statsbygg.

Dermed avblåses striden om den tillyste arkitektkonkurransen som departementet hadde varslet til høsten.

- Departementet konstaterer at engasjementet i Bergen og Hordaland har vært spesielt sterkt for å få realisere Snøhettas bygg, og vi er nå blitt enige om hvordan prosjektet skal kunne realiseres som et spleiselag mellom flere eksterne aktører. Hvem disse vil bli, er det for tidlig å si noe om, men det er også klart at departementet vil strekke seg langt for å få realisert planene, uten at jeg vil tallfeste eventuelle nye kostnadsrammer.

- Aldri før har vi gått inn på en slik ordning, men Snøhettas bygg i Bergen er spesielt, og jeg er glad for at alle parter ser ut til å kunne akseptere en slik løsning. I prosessen videre, blir det nå en stor utfordring å kvalitetssikre arbeidet på en forsvarlig måte, men vi holder fast på at intensjonene i Snøhettas utkast skal følges,
sier Øystein Djupedal.

Blir bygget likevel - bt.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism