14 august 2006

Design for alle

Design for alle blir et stadig viktigere satsingsområde for både private og offentlige organisasjoner.

I tillegg presenterer vi prosjekter Norsk Designråd er involvert i samt designutmerkelser, seminarer, nettsteder, artikler og publikasjoner med fokus på Design for alle.

Hva er Design for alle?

Design for alle, også kalt universell utforming, universell design og
inkluderende design
, handler om å utvikle produkter, tjenester og omgivelser for flest mulig brukere med en stor variasjon av behov, innenfor rammen av det som er kommersielt gjennomførbart.

En gjennomtenkt design etter prinsippene for universell utforming vil føre til mer brukervennlige produkter og en utvidet brukergruppe og resultere i et mer inkluderende samfunn. Ved å være pro-aktive i forhold til nye krav og direktiver om like vilkår som snart gjør seg gjeldende i inn- og utland, vil det også bidra til økt konkurransekraft for norsk industri i et globalt marked.

Design for alle til det beste for alle

Det er ingen grunn til at produkter og tjenester vi omgir oss med i hverdagen er ekskluderende for mange brukere hver dag og for mange ofte nok til at det er irriterende. For at like vilkår skal bli en realitet, må de som deltar i utviklingen av infrastruktur, varer og tjenester, ha tilgjengelighet for alle som sentral premiss i sitt arbeid.

Prinsippene for universell utforming

For å evaluere eksisterende utforming og veilede i designprosessen har en gruppe av amerikanske arkitekter, produktdesignere, ingeniører og forskere utarbeidet sju prinsipper for universell utforming.

Prinsippenes navn:
1. Like muligheter for bruk
2. Fleksibel i bruk
3. Enkel og intuitiv i bruk
4. Forståelig informasjon
5. Toleranse for feil
6. Lav fysisk anstrengelse
7. Størrelse og plass for tilgang og bruk

Design for alle - Norsk Designråd

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism