14 august 2006

Negative til signalbygg på Jæren

Plan- og økonomikomiteen i Time kommune godkjent bygging av et høyhus på mellom 53 og 64 meter i Hetlandskvartalet II på Bryne. I forkant av prinsippsak om utforming av bygget har kommunen hentet inn en faglig vurdering av prosjektet fra sivilarkitektene Einar Jarmund og Ellen Hellsten i Oslo.

De konkluderer med at utformingen av Forum Jærens signalbygg vekker «liten begeistring».

- Når en utbygger har fått lov til å bygge høyere enn noen andre, bør kommunen stille ekstraordinære krav til utforming. Dette forslaget er ikke ekstraordinært, tvert imot er det et bygg som kunne stått hvor som helst i verden. Vi har sans for tanken om å bygge et vertikalt bygg i et horisontalt landskap, men dette skal altså være et signalbygg, et symbol for Jæren, i mange generasjoner. Vi synes ikke dette bygget har en riktig form til å symbolisere et helt unikt landskap i Norge, kommer det fra arkitekt Einar Jarmund.

www.jbl.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism