30 oktober 2006

Byenes utfordring

Tema for årets Venezia bienalle er «Byer, arkitektur og samfunn» hvor man gjør forsøk på å gjøre biennalen til en arena for debatt omkring konsekvensene av en eksplosiv befolkningsvekst og urbanisering verden over.

- Ti prosent av verdens befolkning bodde i byer for hundre år siden. I dag bor femti prosent av oss i byer, og om tyve år vil åtti prosent være byborgere.

Dette er en utfordring til alle samfunnsengasjerte mennesker
, påpeker kurator Richard Burdett.

Burdett lister opp fem hovedpunkter som han mener må til for at byer skal kunne fungere som gode samfunn:
  1. Arkitektur og medvirkning, dvs. etablering av offentlig tilgjengelige bygninger, som en viktig faktor for å inkludere alle byborgere i sine samfunn.

  2. Gode transportløsninger er et tegn på sosial rettferdighet for alle.

  3. Byer må være modeller for god bærekraftig utvikling på alle nivåer i infrastrukturen.

  4. Offentlige uterom skal være arena for toleranse og gi byborgerne tilgang til alle lag av byens kompleksitet.

  5. Godt styrte byer gir gode byer, uavhengig av størrelse, beliggenhet eller økonomisk potensial. Uten et bystyresett som anerkjenner at kvaliteten av de fysiske omgivelsene er en forutsetning for sosial likhet, vil byer ikke lykkes i å kunne nyte godt av potensialet i den kulturelle utvekslingen og økonomiske utviklingen i byen.
Arkitektnytt

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism